KotoDia-hankkeen koulutusosuudet:

Alla olevassa taulukossa on eriteltynä alkuvaiheessa tarjolla olevat koulutukset. Kaikkiin koulutuksiin liittyy lisäksi ohjaus ja mentorointi aiheeseen liittyen. Kuhunkin aiheeseen käytettävä aika ja koulutuksen sisältö yksilöidään kunkin seurakunnan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Toteutustapaan on kirjattu ensisijainen toteutustapa nykyisessä tilanteessa. Toivomme lähiopetuksen olevan mahdollista, mutta vallitsevista tilanteista johtuen verkkokoulutus on myös vaihtoehto. Koulutuspäivien kesto määritellään tilaajalähtöisesti ja tilanteiden mukaan. 

Koulutuksiin on mahdollista kutsua lähiseurakuntien ja muiden alueellisten yhteisöllisten järjestöjen edustajia. 

Hanke rahoitetaan Sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella ja koulutukset ovat seurakunnille ilmaisia.

Koulutusmainokset

Ilmoittauminen tuleviin koulutuksiin

    Valitse yksi tai useampi koulutus (pakollinen)

    Toive toteutustavasta

    Hanketta rahoittaa

    Kotodian mahdolliseksi tekevät