KotoDia:
Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi.

Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi-hanke, KOTODIA on alkanut. Hanke toteutetaan ajalla 1.7.2020-31.12.2022. Hankkeen rahoitukseen saadaan tukea Sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastolta.

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin Tampereella 12.9. 2020 läsnäoleville ja etäyhteyden kautta osallistuville. Mukana oli aktiivinen ja innostunut joukko yhteistyöseurakuntien edustajia. Hankeen esittelyn lisäksi kartoitettiin seurakuntien tarpeita ja toiveita niiden monikulttuurisessa työssä.

kuvituskuva

Sataedu tarjoaa hankkeen kautta:

Koulutusta ja mentorointia seurakuntien johdolle ja maahanmuuttajien parissa vapaaehtoistyötä tekeville.

Osaamista kotouttamista tukevien tapahtumien ja yhdessä tekemisen muotojen toteuttamiseksi seurakunnissa.

Apua haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmätyön käynnistämisessä ja vetäjien valmentamisessa.

Voimavaraistavien psykososiaalisen tuen muotojen kehittämistä. Kohteena erityistukea tarvitsevat ryhmät ja yksilöt.

Viime kädessä hyötyjinä hankkeessa ovat syrjäytymisvaarassa olevat kotoutumisajalla olevat kolmannen maan kansalaiset, vaikka koulutuksia suunnataan vapaaehtoistyöntekijöille ja seurakuntien johdolle. Seurakunnilla ja seurakuntien vapaaehtoistyöntekijöillä on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotouttamisen tukemisessa. Hankkeen tavoitteena on siihen liittyvän osaamisen lisääminen ja hyvien toimintatapojen kehittäminen. Tulevaisuudessa kehitetyt mallit ja koulutukset ovat myös muiden maahanmuuttajien parissa toimivien seurakuntien ja organisaatioiden käytettävissä.

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien elämänhallinnan paraneminen psykososiaalisen tuen avulla. Seurakuntien inkluusion edistyminen ja verkostoituminen osaltaan tukevat tätä tavoitetta.

Sataedun logo
EU-rahoituksen logo