Seurakunnilla on edelleen vahva rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kaikkien kansojen kodiksi kasvava seurakunta on uusien haasteiden edessä.

Vuoden 2015 turvapaikkakriisi toi seurakuntiimme satoja maahanmuuttajia. Monella paikkakunnalla ollaan nyt siirtymässä uuteen vaiheeseen ja vuosien intensiivisen maahanmuuttotyön kehittäminen on ajankohtaista. Vastaanottokeskuksia suljetaan ja toisaalta monilla on oleskelulupa. Itsenäisen Suomessa elämisen alkuvaiheeseen tarvitaan tukea. Maahanmuuttajien sitouttaminen ja tavoittaminen seurakunnan toimintoihin haastaa etsimään uusia toimintatapoja.

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun hallinnoima KOTODIA (Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi) -hanke pyrkii tukemaan seurakuntien kasvua kansainvälisenä yhteisönä. Tarjolla on koulutusta, ohjausta ja mentorointia seurakuntien johdolle ja vapaaehtoisille, jotta maahanmuuttajat voisivat olla luonteva osa seurakuntayhteisöä. Monien vastuunkantajien haaveena on, että Kaikkien kansojen koti -seurakuntamalli toteutuisi käytännössä paremmin ja yhteys lisääntyisi. Työn uudelleenorganisointi ja tiedonkulku seurakunnan sisällä, eri seurakuntien välillä sekä paikkakunnan tasolla on välttämätöntä.

Sataedu tarjoaa uuden hankkeen kautta

– koulutusta ja mentorointia seurakuntien johdolle sekä vapaaehtoistyöntekijöille

– osaamista kotouttamista tukevien tapahtumien ja yhdessä tekemisen muotojen toteuttamiseksi seurakunnissa

– haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmätyön käynnistystä ja vetäjien valmentamista

– voimavaraistavia psykososiaalisen tuen muotoja erityistukea tarvitseville ryhmille ja yksilöille

KOTODIA-hankkeen aloitusseminaarissa Tampereella 12.syyskuuta esiteltiin ja suunniteltiin koulutuksia yhdessä pilottiseurakuntien edustajien kanssa. Mukana olivat Sataedun koulutuspäällikkö Pirjo Raunio, Fidan maahanmuuttotyön koordinaattori Juha Lehto, Kaikkien kansojen koti –kirjan toimittaja Jorma Kuitunen sekä Sataedussa työskentelevä hankkeen projektipäällikkö Lea Raittila.

Maahanmuuttajatyötä tekevät seminaarin osallistujat olivat ilahtuneita hankkeesta ja toivovat saavansa sen kautta uusia työkaluja. Myös muista kuin hankkeen yhteistyöseurakunnista on mahdollisuus osallistua koulutuksiin. Ensimmäiset koulutukset ovat mahdollisia jo lokakuussa 2020.

Koulutussisällöistä löytyvät esimerkiksi:

– Kotouttamisen järjestelmä ja prosessit

– Osallisuus ja inklusiivisuus

– Kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus

– Traumatietoisuus ja pakolaisuuden haasteet

– Puheeksiottaminen ja konfliktien selvittely

– Mentoroiva tuki seurakuntien johdolle ja vastuuhenkilöille

Tampereella todettiin, että KOTODIA on mahdollisuus kehittää koko Suomen seurakuntien tulevaisuutta, sillä monet koulutuksen sisällöt pätevät myös kanssakäymisiin kantasuomalaisten kanssa.  

Hanke toteutetaan Sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella 1.7.20-31.12.2020. Se on esitelty Helluntaikirkon Webinaarissa syyskuussa. Suunnitelmissa on esitellä se myös pilottiseurakuntien vanhimmistoille ja pastoreille lähiaikoina.

Tarja Jääskeläinen

Ilmestynyt Paimen Plus -lehdessä 15.10.2020

Kategoria